Buradasınız

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenecek Belgeler

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenecek Belgeler

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17-30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan   Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda talep edilen belgeleri tamamlayarak “İsmet Pasa Mah. Borsa Cad. No:13 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAS” adresindeki Vergi Dairesi Başkanlığımız Hizmet Binasının 5. katında bulunan İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENECEK BELGELER

 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet),

- Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

- Fotokopiler, aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır.

 

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler,

- Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği,

- Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği, (diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

- Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği.

 

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

 (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

 

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu,

(Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.)

 

5- Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

 

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet),

Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

 

7- Mal bildirimi formu,

Mal bildirim Formu ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır. Arkalı önlü olarak (tek sayfaya) doldurulup imzalanacaktır.

 

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge. (Onaylı Hizmet Belgesi)

 

NOT:

*Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

*Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

*Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır.

*İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

*Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4, 6 ve 7. maddedeki formlar;

*ASKERLİK BEYAN FORMU

*MAL BİLDİRİMİ FORMU

*GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Tel : (0344) 224 28 51 - Dahili : 1501

Faks : (0344) 224 28 76