Buradasınız

Bilgi Edinme

KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME BİRİMİ

AMAÇ: 
4982 Sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Hanunu”nun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

BİLGİ EDİNME HAKKI 
Herkes,4982 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmenliğinde belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir.

BAŞVURU USULLERİ: 
Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; 
- Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle yapılır. 
Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; 
- Tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle yapılır.

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK BAŞVURULARI 
Başvuruların elektronik ortamda yapılması halinde, başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerce doldurmalı zorunlu olan formlar aşağıda sunulmuştur.

ONLİNE BAŞVURU FORMALARI 
Gerçek Kişilere Ait Başvuru Formu 
Tüzel Kişilere Ait Başvuru Formu

İLGİLİ MEVZUAT 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
Uygulama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik 
1. Sıra Nolu Tebliğ

BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRETİ TARİFESİ 
1 Sıra nolu Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği gereğince Vergi dairesi Başkanlığımıza yapılacak başvurularda talep edilecek ücretler merkezde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.Konu halindeki Tebliği, ilgili mevzuat bölümünde yer almaktadır.

BAŞVURU ADRESİ: 
Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
İsmet Paşa  Mah. Borsa Cad. No:13 
Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ 

Tel : 0 344 224 28 51-59 
Faks : 0 344 224 28 73 
E-Posta : info@kmarasvdb.gov.tr

Türkçe