Buradasınız

Kurumsal

Başkanın Mesajı

Sayın İnternet Ziyaretçimiz, 

   Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak  16.09.2005 tarihinde 5345 Sayılı Kanunla kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra teşkilatını oluşturan 30 Vergi Dairesi Başkanlığından birisi olan Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığımız; Kalite ve mükemmellik anlayışı içerisinde, hizmet sunulan kişi, kurum-kuruluşların mevcut ve geleceğe yönelik ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak mükellef-vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla her kademedeki çalışanı ile birlikte mükelleflere daha iyi hizmet sunabilme amacıyla dün olduğu gibi bugün de çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde devam etmektedir.

   Başkanlığımız kuruluşundan bugüne; toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin artırılması, vergi kayıp kaçağı ve kayıt dışı ekonomi ile daha etkin ve verimli mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi, verginin ödenmesi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesine yönelik çalışmalarına ve bunun yanında mükellef memnuniyetinin artırılması yolundaki faaliyetlerine devam etmektedir.

   Başkanlığımızın  asli görevlerinden olan kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve tahakkuk etmiş vergilerin hazineye intikalinin sağlanması hususunda sizlerin de desteklerini bekler, saygılar sunarım. 

 İbrahim KAYA 
Vergi Dairesi Başkanı

Türkçe